nagłówek

Kapituła Dnia Stałego powstała z tego, co trwa już bardzo długo, a mianowicie ze zwyczaju spotykania się tego samego dnia tygodnia, we wtorki, od prawie trzydziestu lat.

Wiele się w ciągu tych lat wydarzyło – wygrywaliśmy i przegrywaliśmy, lecz niewielkie grono osób konsekwentnie podtrzymywało tradycję stałych spotkań, serdecznej wymiany myśli, gorących dyskusji, opowieści o naszych uczynkach i... raczenia się – o ile na to warunki pozwalały – zacnymi trunkami.

Przyznawanie orderu „Za zacność”

W sierpniu 1999 roku Janek Malicki opowiadał o rozmowie ze znanym sowietologiem, Profesorem Michaelem Rywkinem. Janek przekazał Profesorowi smutną wiadomość, że zmarł ich wspólny znajomy ze Lwowa – architekt, „człowiek niezwykłej zacności”, na co Michael Rywkin odparł, że prawie się już nie spotyka zacnych ludzi i właściwie każdemu z nich należy się medal. Jeden z filarów „dnia stałego” – Andrzej Ananicz – skomentował tę kwestię krótko: „a dlaczego nie?”.

I tak narodził się pomysł przyznawania tego orderu!