nagłówek

Kapituła powstała spontanicznie.

W jej skład weszły osoby, które wiernie strzegą tradycji „jour fixe”.

Członkowie założyciele:

Zofia i Andrzej Ananiczowie,
Dariusz Cichocki, który został Mistrzem Kapituły,
Jan Malicki,
Hanna i Andrzej Zielińscy
Zofia Ananicz Andrzej Ananicz Dariusz Cichocki Jan Malicki Hanna Zielińska Andrzej Zieliński