nagłówek

Opis wyboru Dam i Kawalerów Orderu „Za zacność”

Szczególną rolę w kształtowaniu myślenia o zacności odgrywają autorzy świadectw o ludziach, spośród których wybieramy damy i kawalerów orderu. Świadectwa te, wzruszające, bezpośrednie i otwarte, uświadamiają nam i utrzymują nas w przekonaniu, że ludzie zacni żyją między nami, przekazują bliźnim to, co w nich najszlachetniejsze – wpływają na losy świata, że nie są odchodzącym w przeszłość, „wymierającym gatunkiem”, o którym wspomina się z łezką w oku podczas niekończących się rozmów Polaków.